We have 90936 guests and 33 members online

To warto wiedzieć

Doradztwo

Usługi i Sprzedaż

 E-mail
Thursday, 18 November 2010 23:00

LEGIONELLA w  instalacji c.w.u.  

 

 

1.  Bakterie z rodzaju Legionella są wewnątrzkomórkowymi pasożytami pierwotniaków. Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są       bakterie należące do gatunku Legionella pneumophila, które mogą powodować nietypowe zapalenie płuc u ludzi tzw. choroba legionistów - legionelloza.


2. 
Występowanie i warunki rozwoju bakterii Legionella.

Legionella pneumophila występują na całym świecie i kolonizują różne środowiska: sieci wody ciepłej, zbiorniki, urządzenia kąpielowe (prysznice, wanny), szpitalne inhalatory, klimatyzator w restauracjach, biurach. Bakterie z rodzaju Legionella rozwijają się w środowisku wodnym, optymalna temperatura ich życia i rozwoju to około 20-50°C (idealna 36°C). Źródłem pokarmu są substancje biologiczne lub osady takie jak rdza i kamień kotłowy. Bakterie te szybko namnażają  sie w instalacjach wody ciepłej i w instalacjach klimatyzacyjnych. Rozwojowi bakterii szczególnie sprzyjają  zastoje ciepłej wody w instalacjach- ślepe odcinki i końcówki, podgrzewacze, zasobniki. Mikroorganizmy te żyją w biofilmach, które chronią je przed większością chemicznych środków dezynfekujących i niechemicznych technologii dezynfekcji.

Legionella namnaża się tysiącami  w amebach, które funkcjonują jako gospodarze i są wydalane z biofilmu na skutek przepływu wody.

Ameby są wypłukiwane przez prysznic lub kran i następuje uwolnienie dziesiątków tysięcy Legionelli. Do zakażenia dochodzi przez wdychanie aerozolu wody z bakteriami, które przedostając sie do płuc powodując groźną dla życia odmianę zapalenia płuc zwaną legionellozą.

Przepisy prawne

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 29. 03. 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417) Sanepid od 2008 r. jest zobowiązany do badania ciepłej wody użytkowej w placówkach służby zdrowia oraz w budynkach mieszkalnych pod kątem obecności bakterii Legionelli. To oznacza, że właściciele obiektów lub operatorzy instalacji wodnych w budynkach publicznych lub mieszkalnych ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość wody w  punktach jej czerpania.  Zgodnie z przepisami - Legionella nie może występować w liczbie większej niż 100 ktj./100 ml wody.

 

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie rocznie choruje na legionellozę od 20 do 100 tysięcy osób, około 5 do 20 % zarażonych umiera. Przypadki zachorowań w hotelach i innych obiektach turystycznych są rejestrowane przez organizację EWGLI i umieszczane na „czarnej liście“.

 

3.  Metody walki z Legionellą

Praktycznie i technicznie jest bardzo trudne a na dłuższy czas nawet nie  możliwe jest całkowite wyeliminowanie tej bakterii z sieci. Walka z Legionellą polega na obniżeniu  ryzyka zakażenia poprzez nieprzekraczanie granicznego stężenia bakterii ustalonego na poziomie 100 jtk/100 ml.

 

3.1 Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej min.70°C w całym obiegu

 c.w.u. . Metoda jest kosztowna, bardzo rzadko dotrzymywane są techniczne parametry tego rodzaju dezynfekcji. Istnieje ryzyko poparzeń, zwiększonej korozji instalacji i szybkiego powstawania osadów powodujących „zarastanie” instalacji c.w.u.

3.2 Dezynfekcja chemiczna poprzez dozowanie środków dezynfekujących takich jak: chlor, chloraminy, dwutlenek chloru lub ozonu),

3.3 Dezynfekcja fizyczna za pomoca zastosowanie lampy UV.

Efekt bakteriobójczy promieni UV zawiera się w zakresie fal od 205nm do 315nm. Maksimum oddziaływania przypada na 260 nm.

Niskociśnieniowe lampy UV -maksimum promieniowania osiągają dla długości fali 254 nm, co jest bliskie optimum efektu bakteriobójczego.

Ten fakt powoduje, iż lampy te potrzebują od 3 do 5 sekund kontaktu z wodą uzdatnianą, aby promieniowanie UV zabiło większość bakterii i wirusów. Jednakże musi byc spełniony podstawowy  warunek zastosowanie takich urzadzen a mianowicie woda nie może byc mętna  ani zabawiona, ponieważ efekt dezynfekcji maleje lawinowo wraz z zmętnieniem wody.

 

Podsumowanie:

·         Metody te różnią sie od siebie i mogą dawać różne wyniki w zależności od składu wody oraz od stanu technicznego instalacji c.w.u.

·Żadna z metod dezynfekcji nie będzie w pełni skuteczna jeśli w wodzie i instalacjach występują osady, szlam, rdza itp.

·         Podstawą wydajnej dezynfekcji wody jest jej wstępne przygotowanie tzn. oczyszczenie wody z zanieczyszczeń w niej zawartych.

·         Profilaktyka jest najbardziej efektywną metodą walki z Legionellą . Podstawą jest zapobieganie powstawania osadów, biofilmów  w instalacjach wody, a za tym warunków sprzyjających rozwojowi bakterii oraz profilaktyczna dezynfekcja.

 

Zastosowanie oferowanego przez nas urządzenia KEUV-TV zapewnia właściwą  profilaktykę.

 

 
19.jpgPowered by STI - Systemy Teleinformatyczne dla Kazdego. Napisz do nas: biuro@i-sti.pl