We have 90937 guests and 33 members online

Wody opadowe i roztopowe

kwalifikuje sie jako ścieki jesli :

 • sa ujęte w otwarte lub zamknięte  systemy kanalizacyjne,
 • i pochodza z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni w szczególności:
 1. miast
 2. portów,
 3. lotnisk,
 4. terenów przemysłowych. handlowych, usługowych, składowych
 5. baz transportowych
 6. dróg i parkingów

Według potocznego nazewnictwa wody opadowe i roztopowe dziela sie na :

brudne - pochodzace z dróg, placów, parkingów, powierzcni zakładw przemysłowych

czyste - pochodzace z powierzchni dachowych

Warto pamiętać aby - jesli to możliwe- rozdzielić wody czyste i brudne,  aby w ten sposób zmiejszyć ilość zbieranych wód opadowych i roztopowych wymagających zastosowania urządzeń podczyszczających.

 

Te urządzenia podczyszczajce to najczęściej:

 

 • piaskownik lub osadnik
 • separator substancji ropopochodnych.

Decyzje o wyborze takigo urządzenia uzyskasz w wyniku wystąpienia o powolenie wodnoprawne. Oferujemy przygotowanie stosownego operatu wodnoprawnego.

Jesli posiadasz juz pozwolenie wodnoprawne i DECYZJĘ dotyczącą odprowadzania wód opadowych i roztopowych to musisz pamiętać o spełnianiu warunków ujętych tym dokumentem. Najczęściej jesteś zobligowany do cyklicznego [minimum 2x/rok WIOSNĄ I JESIENIĄ] badania ścieków w odpływie w zakresie :

 • zawiesiny ogólnej
 • substacji ropopochodnych

Na Twoje zlecenie pobierzemy próbki i wykonamy taką kontrole analityczną.

Jakie mogą być konsekwencje nie wykonywania pomiarów i badań analitycznych określonych decyzją?

 

Narażasz sie na Administracyjne KARY PIENIĘZNE , które nałoży WIOŚ.

 

 


Powered by STI - Systemy Teleinformatyczne dla Kazdego. Napisz do nas: biuro@i-sti.pl